Het verschil zit hem in de details!

Het verschil zit hem in de details!

Vaak zijn het de details die het verschil maken tussen perfect eindresultaat of net niet.

Noodzaak van wax-up

Hiermee wil ik de noodzaak van wax-up ten behoeve van goed kroondesign benadrukken. De enkel tandsvervanging wordt nog steeds beschouwd als een van de moeilijkste uitdagingen.

Dankzij systemen als eLab en Matisse krijgt de technicus alle informatie om de kleur perfect te reproduceren en is dit deel een stuk gemakkelijker geworden. Deze casus toont aan dat het designen van de correcte vorm minstens even belangrijk is. Immers wanneer zowel design als kleur perfect zijn hebben we pas een perfect eindresultaat.

Ik kreeg van een opdrachtgever een geprint model met abutment en zirkonium kap voor opbak. Al vrij snel zag ik dat het abutmentdesign niet klopte. Om te kijken of mijn vermoeden juist was maakte ik een wax-up van de ideale positie om het zo te kunnen controleren. Voor mij de efficiënte manier van werken.

Bij onderstaande wax-up heb ik het labiaal vlak laten aansluiten op het huidige abutmentdesign. Hierdoor zal de kroon cervikaal te ver naar binnen staan. Voor mij niet de perfecte vormgeving.

Zie afbeelding 1

Wanneer ik de stand van het labiaal vlak corrigeer op deze abutmentbasis, dan zal het cervikale derde te bol zijn. Dit is voor mij ook geen ideale vormgeving.

Zie afbeelding 2

Bij het ideale design zie je meteen dat het emergence profile van het abutment meer naar labiaal toe ontworpen moet worden.
Het is dus noodzakelijk het abutmentdesign aan te passen zodat het labiaal vlak een correcte vormgeving heeft wat nodig is om een perfecte kroon te realiseren.

Zie afbeelding 3.

Hiermee wil ik aangeven dat alleen aan de hand van een correcte wax-up het mogelijk is een correct abutment te ontwerpen. Door de wax-up wordt duidelijk hoe de vormgeving van het emergence profile moet zijn.

Maak je geen wax-up, maar ga je gelijk designen aan de hand van een inschatting dan neem je het risico fouten te maken in het ontwerp. Met de wax-up krijg je een meetbare en voorspelbare basis die essentieel is voor een goede vormgeving van de restauratie.De extra investering in een wax-up verdient zich dubbel en dwars terug in het eindresultaat.

Zo maak je het verschil.Recent Posts