Het verschil zit hem in de details!

Het verschil zit hem in de details!

Vaak zijn het de details die het verschil maken tussen perfect eindresultaat of net niet.

Noodzaak van wax-up

Hiermee wil ik de noodzaak van wax-up ten behoeve van goed kroondesign benadrukken. De enkel tandsvervanging wordt nog steeds beschouwd als een van de moeilijkste uitdagingen.

Dankzij systemen als eLab en Matisse krijgt de technicus alle informatie om de kleur perfect te reproduceren en is dit deel een stuk gemakkelijker geworden. Deze casus toont aan dat het designen van de correcte vorm minstens even belangrijk is. Het reproduceren van de kleur in deze casus is vrij eenvoudig omdat de buurelementen ook reeds kronen zijn. De kroon op het implantaat is een kroon met zirkoniumbasis gecementeerd op titanium abutment, de buurelementen zijn oude metaalkeramiek kronen wat het iets moeilijker maakt. Wanneer zowel design als kleur perfect zijn hebben we pas een perfect eindresultaat.

De implantoloog heeft hier een maximale inspanning geleverd om de gingiva in een zo goed mogelijke positie te brengen . De positie van de gingiva is zoals vaak ook in deze casus niet perfect. Dus reden temeer om maximale aandacht te besteden aan een goed design waarmee we het eindresultaat kunnen verbeteren door een goede ondersteuning van de gingiva met een correct abutmentdesign.

Ik kreeg van een opdrachtgever een geprint model met abutment en zirkonium kap voor opbak. Al vrij snel zag ik dat het abutmentdesign niet klopte. Om te kijken of mijn vermoeden juist was maakte ik een wax-up van de ideale positie ter controle voor een voorspelbaar eindresultaat.

Bij onderstaande wax-up heb ik het labiaal vlak laten aansluiten op het huidige abutmentdesign. Hierdoor zal de kroon cervikaal te ver naar binnen staan. Waardoor het element te ver naar binnen lijkt te staan.

Zie afbeelding 1

Wanneer ik de stand van het labiaal vlak corrigeer met ditzelfde abutment als basis, dan zal het cervikale derde te bol zijn. Dit is voor mij ook geen ideale vormgeving omdat dan het element wel in de rij lijkt te staan maar naar er cervixaal geen mooie aansluiting naar de gingiva toe is.

Zie afbeelding 2

Bij het ideale design zie je meteen dat het emergence profile van het abutment meer naar labiaal toe ontworpen moet worden.
Het is dus noodzakelijk het abutmentdesign aan te passen zodat het labiaal vlak een correcte vormgeving heeft waardoor het element een mooie “emergentie” vanuit de gingiva krijgt .

Zie afbeelding 3.

Een correcte wax-up van het gewenst eindresultaat is het ideale hulpmiddel voor het correct ontwerpen van het abutment. Een correct abutmentdesign is de noodzakelijke basis voor een goed eindresultaat.

Door de wax-up wordt duidelijk hoe de vormgeving van het emergence profile moet zijn.

Maak je geen wax-up, maar ga je gelijk designen aan de hand van een inschatting dan neem je het risico fouten te maken in het ontwerp. Met de wax-up krijg je een meetbare en voorspelbare basis die essentieel is voor een goede vormgeving van de restauratie.De extra investering in een wax-up verdient zich dubbel en dwars terug in het eindresultaat.

Zo maak je het verschil.

Op de foto’s van het eindresultaat bij passen op het lab is een bevredigend eindresultaat te zien.


Recent Posts